Fone/Fax: 55-11-5586-4129

e-mail: contactus@advancesincleanerproduction.net

organizado por
 
Universidade Paulista - UNIP
 
con la participación de
 
National Prevention Polution Roundtable - USA
Universidád de Sonora - México